Pořez řeziva


Pod pojmem pořez si lze představit proces, během kterého je surový kmen zpracován do použitelné formy. Ve většině případů se jedná o tvar v podobě velkých hranolů nebo do deskového řeziva. Při řezání se dřevo třídí dle využití, vzhledu či tloušťky.

Umění pořezu

Správně zvolený způsob, kterým se řeže surový kmen, je velmi důležitý, neboť řezem se ovlivňuje to, jak bude dřevo absorbovat a uvolňovat vlhkost. Tím pádem se zvolený řez přímo projevuje v tom, jak bude dřevo sesychat či bobtnat.

Dalším klíčovým aspektem zvoleného řezu je i samotný vzhled. Pokud se rozhodneme použít tangenciální řez, tak bude plocha vypadat zcela jinak než u řezu radiálního.

Kromě vzhledu plochy má řez také vliv na pevnost dřeva. Pevnost dřeva je jedním ze základních aspektů u stavebního řeziva, které zároveň nesmí mít suky.

Pokud se rozhodnete kupovat stavební řezivo, je nutné si dát pozor na odbornou dovednost a zručnost zaměstnanců na pile. Díky těmto předpokladům si můžete být jisti tím, že dosáhneme maximální kombinaci pevnosti, atraktivního vzhledu a stability.

Druhy řezu

Existuje celá řada základních metod pořezu. Mezi nejpoužívanější metody patří tzv. tangenciální pořez, pořez na špalky (axiální) či radiální řez.

(zdroj: http://evawolna.sweb.cz/images/%C5%99ez.jpg)

Pomocí tangenciálního řezu, neboli řez na ostro, získáme nejširší, ale zároveň méně tvarově stabilní řezivo. Tvarová nestabilita této dřeviny je zapříčiněna tím, že letokruhy skoro vždy svírají s řeznou plochou úhel menší než 45 stupňů.  Velkou výhodou této metody je úspornost. Další výhodou je kresba na ploše jehličnatého dřeva, což lze např. uplatit u bytového interiéru.

Pořez na špalky je jistou alternativou k tangenciálnímu řezu. Pro tuto metodu se rozhodneme ve chvílích, kdy se snažíme ponechat výhody a eliminovat nevýhody tangenciálního řezu. Samotná eliminace probíhá například odstraněním dřeně, ve které je velmi vysoká pravděpodobnost výskytu plísní a trhlin.

Radiální pořez

Tento řez je typický tím, že se řez vede co nejvíc kolmo k letokruhům. Díky této metodě získáme nejstabilnější desky. Tento druh pořezu se velmi často používá při výrobě ozvučených desek hudebních nástrojů, které vyžadují vysokou stabilitu, velkou pevnost a čistou tónovou kvalitu. Pokud provedeme radiální řez u druhu dřeva s výrazným systémem dřeňových paprsků, jako je například dřevo z dubu, dojde k vyniknutí letokruhů.

(zdroj: http://slideplayer.cz/12199594/72/images/9/%C5%98ezy+d%C5%99evem+P+%E2%80%93+P%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD+%C5%99ez+R+%E2%80%93+Radi%C3%A1ln%C3%AD+%C5%99ez+T+%E2%80%93+Tangenci%C3%A1ln%C3%AD+%C5%99ez.jpg)

Díky správné volbě způsobu pořezu dosáhneme lepšího využití přírodních vlastností dřeva. Jak již bylo avizováno, každý způsob pořezu má své výhody a nevýhody. Pokud si nejste jisti tím, jakou metodu zvolit, určitě se obraťte na pilnice, které vám pomohou zvolit vhodný způsobu pořezu dřeviny.